خانه آژاکس / پاییز 97 / اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
تبلیغات در آژاکس

اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

تاریخ برگزاری :
۱۵ آذر ماه ۹۷

آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات:
۱۸ آبان ماه ۹۷

عنوان فارسی همایش :
اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست

وبسایت همایش :
http://www.iscn.ir

سطح برگزاری :
ملی

برگزار کننده همایش :
دانشگاه سبلان

مکان برگزاری همایش :
سالن همایش دانشگاه

محورهای همایش:
۱-کشاورزی و توسعه پایدار
اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
– تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
– ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
– علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
– میوه های مناطق معتدله
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
– مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
– شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی
– اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
– به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
– ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
– ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
– نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
– نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
– نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
– نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

۲- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
– آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی
– چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی
– بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی
– چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی
– کشاورزی با رویکرد دام و طیور
– بحران آب در بخش کشاورزی
– تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری
– آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور
– آمایش سرزمین، شناخت استعدادها
– تولید پایدار، امنیت تولیدکننده
سایر مباحث مرتبط….

۳- منابع طبیعی و توسعه پایدار
– مباحث نوین در منابع طبیعی
– تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
– استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
– روشهای پالایش در منابع طبیعی
– ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

۴- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
– آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
– مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
– حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
– کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
– مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
– نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه
– روشهای مصرف کود در خاک
– هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
– اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی
– پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

۵- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
– محصولات تراریخته
– بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
زراعت و اصلاح نباتات
– روشهای جدید به نژادی در گیاهان
– بیوتکنولوژی ، کشت بافت

۶- مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
– سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
– بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
– مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
– الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

۷- علوم صنایع غذایی
– مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
– علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
– بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
– فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
– میکروب شناسی مواد غذایی

۸- علوم دامی و دامپزشکی
– کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
– تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
– کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
– مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
– نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
– روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
– فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
– نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
– دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
– بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
– کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
– جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

۹- علوم شیلات و آبزیان
– کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
– نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
– تکثیر و پرورش آبزیان
– بهداشت و بیماری های آبزیان
– صید و بهره برداری

۱۰- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
– کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
– ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
– تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
– بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
– کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
– روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
– هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
– الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
– مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
– سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
– به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
– مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
– کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

۱۱- گیاهان دارویی
– گیاهان دارویی (اکولوژی و اکوفیزیولوژی – فرآوری، بسته بندی و صنعت )
– بهره برداری از منابع طبیعی – فرآوری- زیست شناسی
– بیوتکنولوژی – فارماکولوژی – میکروبیولوژی
طب سنتی
– اقتصاد و بازرگانی
– مهارت‌ها و اشتغال زایی
گردشگری
– مبارزه با آفات
– علف های هرز
– نقش گیاهان دارویی در استفاده کمتر از داروهای شیمیایی
– جایگزینی و فرهنگ سازی گیاهان دارویی
– سایر مباحث مرتبط

۱۲- گیاه پزشکی
– مدیریت تلفیقی آفات
– بیماریهای گیاهی
– علف های هرز و توسعه پایدار
– اصول و مبانی دفع آفات و تولیدات سالم
– معرفی و شناخت عوامل بیماریزای گیاهی
– روش های نوین در کنترل و مدیریت علف های هرز در جهت استفاده کمتر از سموم
سایر مباحث مرتبط …

۱۳- علوم زراعت
– تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
– کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
– مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
– تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
– زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم
– روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
– فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

۱۴- علوم جنگل و مرتع
– علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
– روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
– جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل
– مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل
– سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
– کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
– جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل
– نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل
– پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
– اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل
آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
– اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
– مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
– کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
– محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
– مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

۱۵- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی
– کاربرد نانو در علوم کشاورزی
– کاربرد نانو در علوم محیط زیست
– نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
– کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
– نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
– نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
– نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
– کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

۱۶- بیابان و بیابان زدایی
– ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
– بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
– اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
– کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
– بیابانزایی و توسعه پایدار
– خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

۱۷- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
– زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
– آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
خشکسالی و تغییرات اقلیمی
– طوفان ، صاعقه و ریزگرد
– کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی
– نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
– اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت
– حیات وحش و استفاده چند منظوره

۱۸- مدیریت انرژی و توسعه پایدار
– انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و…
– انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و … )
– مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
– محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
– آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
– نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست
– سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
– فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
– سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
– روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن
– نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار
– راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن
– تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
– شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران
– بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

رویداد مشابه  چهارمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی،محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار

۱۹- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست
– نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
– آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
– نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور
– نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
– نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی
– نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی
– کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست

۲۰- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی
– نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
– تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
– اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
– تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت
– اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
– پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
– اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
– توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
– قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

۲۱- زیست بوم پایدار و توسعه
– محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
– پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
– حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
– ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
– شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
– مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
– صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

۲۲- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
– مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
– روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
– استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
– مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
– اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
– تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
– کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
– مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )

۲۳- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار
– تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
– مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
– مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
– مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
– روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

۲۴- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)
– پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
– ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
– شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
– پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
– شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
– استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
– ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن
– مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

۲۵- محیط زیست ،آب و فاضلاب
– انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
مهندسی آب و فاضلاب
– فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
– تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
– خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
– مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
– اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
– استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
– مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
– روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

۲۶- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
– اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست
فضای سبز و محیط زیست شهری
– شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
– اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
– مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
– ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
– حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
– کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
– اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
– توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
– اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
– ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهر
– طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
– نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
– اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری

۲۷- محیط زیست شهری
– اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز
– برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
– خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات
– فناوری اطلاعات و خدمات شهری
– خدمات شهری و ارتقای محیط زیست
– فناوری های نوین و محیط زیست شهری
– مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
– قوانین، خدمات و محیط زیست شهری
– چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری
– فضای سبز و محیط زیست شهری
– ارزیابی اثرات محیط زیست در شهرها
– اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها
– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
– مسائل محیط زیست کلان شهرها
– مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
– حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
– اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
– ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
– طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
– نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی

۲۸- مدیریت سبز
– مدیریت سبز
نوآوری سبز
– اقتصاد زیست‌محیطی
– منطقه سبز و شهر پایدار
– اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی
– مدیریت محصول سبز
– دفتر کار سبز
– ساختمان سبز
– طراحی سبز
– تولید ملی در راستای اقتصاد سبز

۲۹- پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست
– الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت
– تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید
– بهداشت، ایمنی و محیط زیست
– پایش های زیست محیطی
– فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست
– بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی
– فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
– کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست
– کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها
– کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
– روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار
– کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی
– استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک
– زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها
– ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها
– محیط زیست و فناوری اطلاعات
– روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
– روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست
– بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی
– الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی
– سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست
– اکوتوریسم و محیط زیست
– محیط زیست و و تولید سالم
– قوانین جرایم زیست محیطی
– حقوق محیط زیست
– توسعه پایدار در منابع طبیعی

۳۰- توریسم، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار
– گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
– گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
– گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
– مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
– استانداردسازی خدمات گردشگری
– زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
– گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
– نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
– گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
– رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
– فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
– اکوتوریسم و گردشگری معاصر
– گردشگری و انرژی های نو و پایدار
– آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
– ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
– موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
– نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
– گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
– مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
– گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی
– گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
– گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت
– گردشگری در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
– استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
– تغییرات آب و هوایی و گردشگری
– گردشگری مذهبی ، فرهنگی
– گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار
– گردشگری الکترونیک ، گردشگری و جهانی شدن
– گردشگری و زنان ، گردشگری و معماری
– گردشگری وموسیقی های محلی
– نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
– آموزش و تورگردانی گردشگری
و سایر موضوعات مرتبط با کشاورزی و محیط زیست…

دبیر علمی همایش:
دکتر علیرضا نوری

دبیر اجرایی همایش:
دکتر وحید ولی پور

آدرس دبیرخانه شماره ۱ :
تهران، نارمک، خیابان ارشی، ابتدای میدان۸۸، پلاک ۱۰۳، طبقه ۲
کد پستی: ۱۶۴۷۷۷۶۴۱۹

آدرس دبیرخانه شماره ۲ :
اردبیل، خیابان دانشگاه، روبروی مجتمع شورابیل، شهرک کشاورزی، موسسه آموزش عالی سبلان

آدرس دبیرخانه شماره ۳ :
اردبیل، میدان شریعتی، ساختمان خدماتی اداری شریعتی، واحد ۱۲
(دبیرخانه دائمی کنفرانس های ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران)
کد پستی: ۵۶۱۴۷۱۸۱۸۹

شماره پاسخگویی ۲۴ ساعته :
۰۹۱۴۲۹۵۹۵۵۷

ایمیل رسمی کنفرانس :
info@ecoa.ir

پست الکترونیکی :
info.valipour@gmail.com

در فضای مجازی با آیدی :
vahid_valipour

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
تبلیغات در آژاکس