خانه آژاکس / بهار 98 / چهارمین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی (نمایه شده در ISC )
تبلیغات در آژاکس

چهارمین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی (نمایه شده در ISC )

مهلت ارسال چكيده مقالات:
20 اسفند 1397

تاريخ برگزاري همايش:
11 و 12 اردیبهشت 1398

سطح برگزاری :
ملی

عنوان فارسی همایش :
چهارمین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی (نمایه شده در ISC )

وب سایت همایش :
conf.isc.gov.ir/ppt97

برگزار کننده همایش :
دانشگاه اصفهان

مکان برگزاری همایش :
اصفهان – دانشگاه اصفهان

محورهای همایش :
پپتیدهای فعال زیستی و کاربرد آنها در صنایع مختلف
مهندسی پروتئین و آنزیم و کاربرد آنها
پروتئین ها و بیماری های متابولیکی
فولدینگ، پویایی ساختاری و پایداری پروتئین ها
شیمی و فیزیک پروتئین ها و پپتیدها
کاربرد پروتئین ها و آنزیم ها در حل مسائل زیست محیطی
داروها و بیومارکرهای پروتئینی
کاربرد پروتئین ها در فناوری نانو
نوآوری در روش های تخلیص
سنجش های کمی پروتئینی
برهمکنش دارو- پروتئین و پروتئین- پروتئین

سايت همايش:
conf.isc.gov.ir/ppt97

تلفن تماس دبيرخانه:
۰۳۱-۳۷۹۳۴۳۴۶

آدرس دبيرخانه:
اصفهان، میدان آزادی- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم و فناوری های نوین – گروه زیست فناوری

ایمیل:
PPS4@ui.ac.ir

تبلیغات در آژاکس