خانه آژاکس / علوم انسانی / حقوق و سیاست

حقوق و سیاست

چهارمین همایش ملی مدیریت وعلوم انسانی

مهلت ارسال اصل مقالات: ۵آبان ماه۱۳۹۷ مهلت ارسال چکیده مقالات: ۵آبان ماه۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری: یک هفته پس از ارسال مقاله مهلت ثبت نام و واریز هزینه: ۷آبان ماه۱۳۹۷ تاریخ …

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی اقتصاد دفاع (نمایه شده در ISC )

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۰ آذر۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی همایش : دومین همایش …

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی دولت پژوهی دولت جمهوری اسلامی ایران:بنیان ، آسیب،چشم انداز (نمایه شده در ISC )

مهلت ارسال چکیده: ۳۰ آذر ۱۳۹۷ اعلام داوری چکیده: ۱۵دی ۱۳۹۷ تاریخ ارسال اصل مقاله: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ اعلام داوری مقالات: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۷و۸ اسفند ۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۳۹۷-۰۶-۳۱ تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات : ۱۳۹۷-۰۷-۲۰ آخرین مهلت ارسال مقالات کامل : ۱۳۹۷-۰۹-۳۰ تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات : ۱۳۹۷-۱۰-۳۰ شروع …

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی خیرماندگار؛مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۳۹۷-۰۷-۱۵ تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات : ۱۳۹۷-۰۷-۳۰ تاریخ شروع ارسال مقالات کامل : ۱۳۹۷-۰۸-۰۱ آخرین مهلت ارسال مقالات کامل : ۱۳۹۷-۰۸-۳۰ تاریخ …

ادامه نوشته »

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی همایش : اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در …

ادامه نوشته »

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

تاریخ برگزاری : ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات : ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ آخرین مهلت ثبت نام در همایش …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی امنیت و پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی و سرزمینی و کلانشهرها

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۲۹ اسفند ماه ۹۶ اعلام نتایج داوری مقالات : ۱۰ فروردین ماه ۹۷ اخرین مهلت ثبت نام : ۱۵ فروردین ماه ۹۷ کنفرانس : …

ادامه نوشته »

اولین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۳۹۶-۱۲-۱۰ تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات : ۱۳۹۶-۱۲-۱۵ تاریخ شروع ارسال مقالات کامل : ۱۳۹۶-۱۲-۱۵ آخرین مهلت ارسال مقالات کامل : ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ تاریخ …

ادامه نوشته »

اولین همایش ملی مسایل اجتماعی زنان

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۳۹۶-۱۱-۱۵ تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات : ۱۳۹۶-۱۲-۱۵ تاریخ شروع ارسال مقالات کامل : ۱۳۹۶-۱۲-۱۶ آخرین مهلت ارسال مقالات کامل : ۱۳۹۷-۰۱-۱۵ تاریخ …

ادامه نوشته »