خانه آژاکس / علوم پایه / زیست شناسی

زیست شناسی

چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۵ آذر ماه ۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات : ۲۰ آذر ماه ۹۷ آخرین مهلت ثبت نام : ۳۰ آذر ماه ۹۷ کنگره : …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

تاریخ برگزاری : ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۷ مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات: یک …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج درکشا ورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران

تاریخ شروع ثبت نام در همایش : ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش : ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ آخرین مهلت ثبت نام : ۶ آذر ۱۳۹۷ آخرین مهلت …

ادامه نوشته »

همایش ملی دانشجویی گیاهان داروئی و طب مکمل

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۷-۰۷-۳۰ تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۷-۰۸-۲۰ تاریخ شروع همایش : ۱۳۹۷-۰۹-۲۱ تاریخ پایان همایش : ۱۳۹۷-۰۹-۲۱ سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی همایش …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

مهلت ارسال مقالات : ۵بهمن ماه ۱۳۹۷ مهلت پرداخت هزینه: ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری کنفرانس: ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ عنوان فارسی همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی …

ادامه نوشته »

اولین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران (نمایه شده در ISC )

مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۲۱ الی ۲۳ آذر ۱۳۹۷ سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی همایش : اولین همایش ملی انجمن سنجش از …

ادامه نوشته »

نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

تاریخ برگزاری همایش : ۱۹ دی ۹۷ مهلت ارسال مقالات : ۲۰ آذر ۹۷ مهلت پرداخت هزینه : ۲ دی ۹۷ عنوان فارسی همایش : نهمین همایش سراسری محیط زیست …

ادامه نوشته »

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

تاریخ برگزاری کنگره : ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ مهلت ارسال مقالات: ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال هزینه ها: ۵ دی ماه ۱۳۹۷ عنوان فارسی همایش : ششمین کنگره …

ادامه نوشته »

اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران (نمایه شده در ISC )

مهلت ارسال خلاصه مقالات: پایان اردیبهشت ماه ۹۷ زمان کنگره: ۵ و ۶ شهریورماه ۱۳۹۷ سطح برگزاری : بین المللی عنوان فارسی همایش : اولین کنگره بین المللی و دومین …

ادامه نوشته »

کنگره بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۲۰ الی ۲۲ تیر ۱۳۹۷ سطح برگزاری : بین المللی عنوان فارسی همایش : کنگره بین المللی جنبه های نوین …

ادامه نوشته »