خانه آژاکس / مدیریت / مدیریت و بازرگانی / اقتصاد حسابداری (صفحه 2)

اقتصاد حسابداری

سومین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

تاریخ برگزاری : 16اسفند 97 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 11 اسفند 1397 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 11 اسفند 1397 اعلام نتایج داوری مقالات: 11 اسفند 1397 آخرین …

ادامه نوشته »

سیزدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

تاریخ برگزاری : 05/12/1397 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 1397/11/11 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 1397/11/15 آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 1397/11/10 عنوان فارسی همایش : سیزدهمین کنفرانس …

ادامه نوشته »

هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری

تاریخ برگزاری : 06/12/1397 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 1397/11/11 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 1397/11/15 اعلام نتایج داوری مقالات: 1397/11/20 عنوان فارسی همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری

تاریخ برگزاری : 1397/12/22 اعلام نتایج داوری مقالات : 1397/10/30 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 1397/12/15 آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 1397/12/17 عنوان فارسی همایش : اولین کنفرانس …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران

تاریخ برگزاری : 97/12/8 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 97/11/10 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 97/11/10 اعلام نتایج داوری مقالات: 97/11/10 آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 97/12/8 عنوان …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 بهمن ماه 97 14 February 2019 آخرین مهلت ثبت نام نهایی در همایش (پرداخت هزینه ها): 1 اسفند ماه 97 20 February 2019 …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین الملی حسابداری و مدیریت مالی

تاریخ برگزاری : دی ماه 1397 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : 11 اذرماه 1397 آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 14 اذرماه 1397 سطح برگزاری : بین …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 اسفندماه 1397 اعلام نتایج داوری مقالات : داوری زود هنگام اخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس : 10 اسفند 1397 کنفرانس : 12 …

ادامه نوشته »

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

آخرین مهلت ارسال مقالات : 30 آذر ماه 97 اعلام نتایج داوری مقالات : 10 دی ماه 97 اخرین مهلت ثبت نام : 15 دی ماه 97 کنفرانس : دی …

ادامه نوشته »