خانه آژاکس / مدیریت / مدیریت و بازرگانی / اقتصاد حسابداری (صفحه 3)

اقتصاد حسابداری

کنفرانس ملی راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی

زمان برگزاری همایش : 4 بهمن ماه 1397 مهلت ارسال چکیده : 15 اذرماه 1397 مهلت ارسال مقالات کامل : 1 دی ماه 1397 آخرین مهلت ثبت نام : 2 …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

مهلت ارسال مقاله : 1397/8/20 مهلت ارسال هزینه : 1397/9/5 برگزاری کنفرانس : 1397/9/21 عنوان فارسی همایش : چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

تاریخ برگزاری : 97/12/20 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 97/12/15 عنوان فارسی همایش : چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری عنوان انگلیسی همایش : 4st National Conference on …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

تاریخ برگزاری : 27 دی ماه 1397 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 20 دی ماه 1397 مهلت ارسال متن کامل مقالات: 25 دی ماه 1397 اعلام نتایج داوری مقالات: یک …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

تاریخ برگزاری : 26 دی ماه 1397 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 20 دی ماه 1397 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 25 دی ماه 1397 اعلام نتایج داوری مقالات: …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

تاریخ برگزاری : 28 دی ماه 1397 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 20 دی ماه 1397 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 25 دی ماه 1397 اعلام نتایج داوری مقالات: …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

مهلت ارسال مقالات : 15اردیبهشت ماه 1398 مهلت پرداخت هزینه : 1هفته پس از پذیرش اولیه تاریخ برگزاری کنفرانس: 25 اردیبهشت ماه 13981397 عنوان فارسی همایش: پنجمین کنفرانس بین المللی …

ادامه نوشته »

دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

مهلت ارسال چکیده : 1397/06/20 مهلت ارسال اصل مقاله : 1397/06/31 تاریخ برگزاری کنفرانس: 1397/08/20 عنوان فارسی همایش : دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و …

ادامه نوشته »

ششمین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری

تاریخ برگزاری : 1397/08/21 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 1397/06/31 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 1397/06/31 عنوان فارسی همایش : ششمین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری وبسایت …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی

تاریخ برگزاری : 23 آبان 1397 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور ماه 1397 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 31 شهریور ماه 1397 اعلام نتایج داوری مقالات: 10 …

ادامه نوشته »