خانه آژاکس / مدیریت / مدیریت و بازرگانی / اقتصاد حسابداری (صفحه 3)

اقتصاد حسابداری

دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

تاریخ برگزاری : ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات: …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

تاریخ برگزاری : ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات: …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

مهلت ارسال مقالات : ۱۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مهلت پرداخت هزینه : ۱هفته پس از پذیرش اولیه تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸۱۳۹۷ عنوان فارسی همایش: پنجمین کنفرانس بین المللی …

ادامه نوشته »

دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

مهلت ارسال چکیده : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ مهلت ارسال اصل مقاله : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ عنوان فارسی همایش : دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و …

ادامه نوشته »

ششمین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ عنوان فارسی همایش : ششمین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری وبسایت …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی

تاریخ برگزاری : ۲۳ آبان ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۰ …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۳۹۷/۱۱/۲ آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ عنوان …

ادامه نوشته »

ششمین کنفرانس اقتصاد در شرایط تحریم

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۸ مهر ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ آخرین مهلت ثبت نام: ۲۲-۲۴ مهر ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ عنوان فارسی همایش : …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت

تاریخ برگزاری: ۲۵و۲۶مهر ماه سال ۱۳۹۷ آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ عنوان فارسی همایش : دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت عنوان انگلیسی همایش : ۲st …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

مهلت ارسال اصل مقالات : ۲۰آبان ۹۷ مهلت واریز هزینه ها : ۲۸آبان ۹۷ برگزاری کنگره : ۱۴آذر ۹۷ عنوان فارسی همایش : چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه …

ادامه نوشته »