خانه آژاکس / مدیریت / مدیریت و بازرگانی / اقتصاد حسابداری (صفحه 4)

اقتصاد حسابداری

دومین همایش ملی تحقیقات کاربردی درعلوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری

مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۲مردادماه۱۳۹۷ مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۲مردادماه۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری: یک هفته پس از ارسال مقاله مهلت ثبت نام و واریز هزینه: ۲۳مردادماه۱۳۹۷ برگزاری: ۲۵مردادماه۱۳۹۷ سطح برگزاری …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران (نمایه شده در ISC )

تاریخ برگزاری : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات : حداکثر ۱۰ روز پس از ارسال سطح برگزاری : ملی عنوان …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی تحول و نوآوری در علوم انسانی

آخرین مهلت ویرایش و ارسال مقاله : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ اعلام نتایج داوری مقالات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ مهلت پرداخت هزینه- با تخفیف : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ آخرین مهلت پرداخت هزینه- عادی : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ برگزاری کنفرانس …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی (نمایه شده درISC )

آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه ها : ۲۲ تیرماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقاله : ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری کنفرانس : مرداد ماه ۱۳۹۷ سطح برگزاری : …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ سطح برگزاری : بین المللی عنوان فارسی همایش : کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم (سمینار ضد بازاریابی در روسیه)

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات : داوری زود هنگام اخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس : ۱۴ مردادماه ۱۳۹۷ کنفرانس : ۱۵ مردادماه …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری ایران

مهلت ارسال مقالات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ مهلت پرداخت هزینه- با تخفیف : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ آخرین مهلت پرداخت هزینه- عادی : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ برگزاری کنفرانس : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی همایش …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶    آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴   آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴   اعلام نتایج داوری مقالات : یک هفته بعد …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷   آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵   آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵    آخرین مهلت ثبت نام در همایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی

تاریخ برگزاری : ۷ شهریور ماه ۹۷   آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۱ خرداد ماه ۹۷   آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : ۱۱ خرداد ماه ۹۷ …

ادامه نوشته »