خانه آژاکس / مدیریت / مدیریت و بازرگانی / بازاریابی تبلیغات مارکتینگ

بازاریابی تبلیغات مارکتینگ

چهارمین کنفرانس بین الملی حسابداری و مدیریت مالی

تاریخ برگزاری : دی ماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : ۱۱ اذرماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ثبت نام در همایش : ۱۴ اذرماه ۱۳۹۷ سطح برگزاری : بین …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات : داوری زود هنگام اخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس : ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ کنفرانس : ۱۲ …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

تاریخ برگزاری کنفرانس : ۵ اسفندماه ۱۳۹۷ مهلت ارسال مقالات : ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ مهلت پرداخت هزینه : ۲۰بهمن ماه ۱۳۹۷ عنوان فارسی همایش: پنجمین کنفرانس بین المللی علوم …

ادامه نوشته »

دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

مهلت ارسال چکیده : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ مهلت ارسال اصل مقاله : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ عنوان فارسی همایش : دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و …

ادامه نوشته »

ششمین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ عنوان فارسی همایش : ششمین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری وبسایت …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران (نمایه شده در ISC )

تاریخ برگزاری : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات : حداکثر ۱۰ روز پس از ارسال سطح برگزاری : ملی عنوان …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی (نمایه شده درISC )

آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه ها : ۲۲ تیرماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقاله : ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری کنفرانس : مرداد ماه ۱۳۹۷ سطح برگزاری : …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ سطح برگزاری : بین المللی عنوان فارسی همایش : کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم (سمینار ضد بازاریابی در روسیه)

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات : داوری زود هنگام اخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس : ۱۴ مردادماه ۱۳۹۷ کنفرانس : ۱۵ مردادماه …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری ایران

مهلت ارسال مقالات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ مهلت پرداخت هزینه- با تخفیف : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ آخرین مهلت پرداخت هزینه- عادی : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ برگزاری کنفرانس : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی همایش …

ادامه نوشته »