نخستین همایش پژوهش های شعر معاصر عربی (نمایه شده در ISC )

تاریخ شروع دریافت مقالات: از دی ماه ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: آبان ۱۳۹۷ سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی همایش : نخستین همایش …

ادامه نوشته »

دهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران (نمایه شده در ISC )

ارسال متن کامل مقاله: از ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ تا ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ داوری متن کامل مقاله : از ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ تا ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ نتایج نهایی متن کامل مقاله: از ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ تا ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ روزهای کنفرانس: از ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ …

ادامه نوشته »

هشتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۱۳ الی ۱۴ آذر ۱۳۹۷ سطح برگزاری : بین المللی عنوان فارسی …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۳۹۷-۰۳-۱۰ تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات : ۱۳۹۷-۰۳-۲۵ مهلت ثبت نام نویسندگان مقالات : ۱۳۹۷-۰۳-۳۱ درج برنامه کنفرانس در سایت : ۱۳۹۷-۰۴-۰۵ تاریخ شروع …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی

فراخوان ارسال مقاله : ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ پایان زمان ارسال مقاله : ۲۴ تیر ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ پایان زمان ثبت نام : ۸ مهر ۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران(نمایه شده در ISC )

شروع ارسال مقالات: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ روزهای کنفرانس: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ الی ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی همایش : چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران (نمایه شده در ISC )

تاریخ برگزاری : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات : حداکثر ۱۰ روز پس از ارسال سطح برگزاری : ملی عنوان …

ادامه نوشته »

دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تاریخ برگزاری کنگره : ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه ۹۷ عنوان فارسی همایش : دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران وب سایت همایش : ۱۲thivsc.ir …

ادامه نوشته »

بیست وپنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران (نمایه شده در ISC )

مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: هفته دوم آذر ۱۳۹۷ سطح برگزاری : ملی و بین المللی عنوان فارسی همایش : بیست وپنجمین کنفرانس ملی …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی آب و محیط زیست

مهلت ارسال مقالات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ مهلت پرداخت هزینه- با تخفیف : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ آخرین مهلت پرداخت هزینه- عادی : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ برگزاری کنفرانس : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ سطح برگزاری : بین المللی عنوان انگلیسی …

ادامه نوشته »