همایش فرش ونیازهای معاصر با رویکردی به فرش تبریز

ارسال متن کامل مقاله: از ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ داوری متن کامل مقاله : از ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ نتایج نهایی متن کامل مقاله: از ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ تا ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ثبت نام فردی شرکت …

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی صنعت اسب ایران

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ برگزاری همایش: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی همایش : دومین همایش ملی صنعت اسب ایران وب سایت همایش : …

ادامه نوشته »

چهارمین کنگره ملی زغال سنگ ایران

تاریخ برگزاری همایش: ۲۷ الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ آخرین مهلت ثبت‌نام در همایش: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی …

ادامه نوشته »

سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تاریخ شروع همایش: دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ تاریخ پایان همایش: چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ سطح برگزاری : بین المللی عنوان انگلیسی همایش : ۱۳th International Conference on Coasts, Ports and …

ادامه نوشته »

دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تاریخ برگزاری : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ آخرین مهلت ثبت نام در همایش …

ادامه نوشته »

اولین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۳۹۶-۱۲-۱۰ تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات : ۱۳۹۶-۱۲-۱۵ تاریخ شروع ارسال مقالات کامل : ۱۳۹۶-۱۲-۱۵ آخرین مهلت ارسال مقالات کامل : ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ تاریخ …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ دی ۱۳۹۶ مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۱۹ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ سطح برگزاری : بین المللی عنوان فارسی …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

آخرین مهلت ارسال مقاله‌ها : ۱۳۹۷/۱/۱ آخرین مهلت پیشنهاد کارگاه آموزشی : ۱۳۹۷/۱/۳۰ اعلام نتایج داوری مقاله‌ها : مقالات ارسال شده تا تاریخ ۹۷/۱/۱ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ برگزاری کنفرانس …

ادامه نوشته »

اولین همایش ملی مسایل اجتماعی زنان

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۳۹۶-۱۱-۱۵ تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات : ۱۳۹۶-۱۲-۱۵ تاریخ شروع ارسال مقالات کامل : ۱۳۹۶-۱۲-۱۶ آخرین مهلت ارسال مقالات کامل : ۱۳۹۷-۰۱-۱۵ تاریخ …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ دی ۱۳۹۶ مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ تاریخ برگزاری همایش: ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی همایش …

ادامه نوشته »