دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم – آذر ۹۶

تاریخ برگزاری : ۱ الی ۲ آذر ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۵ مهر ۱۳۹۶ اعلام نتایج داوری مقالات : ۳۰ مهر ۱۳۹۶ آخرین مهلت ثبت نام در همایش …

ادامه نوشته »

نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی – اسفند ۹۶

تاریخ برگزاری : ۱۶ الی ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال مقالات : ۳۰ آذر ۱۳۹۶ اعلام نتایج داوری مقالات : …

ادامه نوشته »

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات – آذر ۹۶

تاریخ برگزاری : اول آذر ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ اعلام چکیده مقالات پذیرفته شده : ۱۵ شهریور آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف با رویکرد الزامات دانشگاه کارآفرین – آذر ۹۶

تاریخ برگزاری : ۷ الی ۸ آذر ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ اعلام نتایج داوری مقالات : ۱۵ مهر ۱۳۹۶ وب سایت همایش : …

ادامه نوشته »

چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال – بهمن ۹۶

تاریخ برگزاری : ۲۴ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۳۰ مهر ۱۳۹۶ اعلام نتایج بررسی چکیده مقالات : ۱۵ آبان ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال متن …

ادامه نوشته »

همایش ملی آمایش علم و فناوری – آذر ۹۶

تاریخ برگزاری : ۲ آذر ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال مقالات : ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ اعلام نتایج داوری مقالات : تا ۸ آبان ماه ۱۳۹۶ سطح برگزاری : ملی وب سایت …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶ – آذر ۹۶

تاریخ برگزاری : ۷ آذر ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : ۲۲ مهر ۱۳۹۶ اعلام نتایج داوری مقالات : یک ماه پس از ارسل مقالات سطح برگزاری : …

ادامه نوشته »

نخستین کنگره ملی روانشناسی ترافیک – آذر ۹۶

تاریخ برگزاری : ۲۱ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : اول شهریور ۱۳۹۶ مهلت ثبت نام در همایش : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۱۰ آبان …

ادامه نوشته »

همایش ملی نقد متون وکتب علوم انسانی – آذر ۹۶

تاریخ برگزاری : ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : به همراه چکیده فارسی و انگلیس – ۱۰ مهر ۱۳۹۶ اعلام نتایج داوری مقالات : ۳۰ …

ادامه نوشته »

همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب – آذر ۹۶

تاریخ برگزاری : ۷ الی ۸ آذر ماه ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : اول شهریور ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ سطح برگزاری …

ادامه نوشته »