دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری

تاریخ برگزاری ۱۹ تیرماه ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۵ تیر ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۵ تیر ۱۳۹۶ اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ آخرین …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه

تاریخ برگزاری ۲۴ مرداد ماه ۹۶ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۸ اردیبهشت ۹۶ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۸ اردیبهشت ۹۶ اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۰ خرداد ماه …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

تاریخ برگزاری ۲۵ مرداد ماه ۹۶ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۶ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۶ داوری زودهنگام: ۱۰ روز پس …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی

تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۵/۲۶ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۶/۵/۱ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۳۹۶/۵/۵ اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۳۹۶/۵/۱۰ آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۱۳۹۶/۵/۲۰ عنوان انگلیسی …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۶/۴/۳۰ آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۳۹۶/۴/۳۰ اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۳۹۶/۵/۱۰ آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۱۳۹۶/۵/۱۴ عنوان انگلیسی همایش Second International …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری(راهکارها و چالش ها)

تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ عنوان انگلیسی همایش The 1st Conference of Business Intelligence سطح برگزاری ملی …

ادامه نوشته »

نخستین همایش ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاریخ های مهم تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ اعلام نتایج داوری اصل مقالات: : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ …

ادامه نوشته »

همایش بین المللی عدالت و اخلاق، فروردین ۹۶

تاریخ های مهم تاریخ برگزاری: ۲۶ و ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی عدالت و اخلاق، ۱۰ دی ۹۵ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

همایش ملی جنگ نرم و پدافند غیر عامل در حوزه سلامت، اسفند ۹۵

تاریخ های مهم تاریخ برگزاری: ۵ و ۶ اسفند ۱۳۹۵ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ دی ۹۵ آخرین مهلت ثبت نام: ۳۰ دی ۹۵ محورهای همایش محور نخست: اصول …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، بهمن ۹۵

تاریخ های مهم تاریخ برگزاری: ۶ و ۷ بهمن ۱۳۹۵ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۰ دی ۹۵ محورهای کنفرانس ارتقا بهره وری با استفاده از ظرفیت ها و مشارکت …

ادامه نوشته »