خانه آژاکس / بایگانی برچسب: روانشناسی (صفحه 2)

بایگانی برچسب: روانشناسی

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

تاریخ برگزاری : 14 اسفند 97 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : 14 بهمن 97 آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 10 اسفند 97 سطح برگزاری : بین …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

تاریخ برگزاری : 97/10/5 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 97/09/20 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 97/09/20 اعلام نتایج داوری مقالات: 97/09/20 آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 97/10/5 عنوان …

ادامه نوشته »

ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۷/۰۹/۲7 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۷/۰۹/24 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۳۹۷/۰۹/۲4 اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۳۹۷/۰۹/۲5 آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۱۳۹۷/۰۹/۲6 عنوان …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

تاریخ برگزاری : 1397/10/22 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 21آذر 97 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 21آذر 97 اعلام نتایج داوری مقالات: 3روز کاری بعد از ارسال مقاله آخرین …

ادامه نوشته »

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران

مهلت ارسال مقالات: 15 آبان 97 مهلت واریز هزینه ها: 25 آبان 97 برگزاری همایش: 15 آذر 97 محورهای همایش :  الف: مطالعات و تحقیقات نوین در علوم تربیتی تعليم …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش ملی مدیریت وعلوم انسانی

مهلت ارسال اصل مقالات: 5آبان ماه1397 مهلت ارسال چکیده مقالات: 5آبان ماه1397 اعلام نتایج داوری: یک هفته پس از ارسال مقاله مهلت ثبت نام و واریز هزینه: 7آبان ماه1397 تاریخ …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی روانشناسی وعلوم تربیتی ایران

تاریخ برگزاری : 24آبان ماه۹۷ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 19 آبان 1397 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 19 آبان 1397 اعلام نتایج داوری مقالات: یک هفته پس از …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

تاریخ برگزاری : 21آذر97 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 20آبان97 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 15آذر97 اعلام نتایج داوری مقالات: 3روز کاری بعد از ارسال مقاله آخرین مهلت ثبت …

ادامه نوشته »

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تاریخ برگزاری کنفرانس: 17 بهمن1397 مهلت ارسال مقالات: 17 دی 1397 مهلت واریز هزینه : 5 بهمن 1397 عنوان فارسی همایش : هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی …

ادامه نوشته »

دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

تاریخ برگزاری : 1397/08/21 مهلت ارسال چکیده : 1397/06/20 مهلت ارسال اصل مقاله : 1397/06/31 اعلام نتایج داوری مقالات : 1397/07/15 مهلت ثبت نام : 1397/06/15 عنوان فارسی همایش: دوازدهمین …

ادامه نوشته »